Партньори
 
 
Количка
0 продукта
 
Промоции
 

Условия за ползване

 
 
ПРОДАВАЧ:
търговско дружество АЛБЕНА АНДОНОВА-АСА ЕООД,
юридическо лице, с адрес на фирмата:
гр.Костинброд, ул.Струма-26, ЕИК/ПИК 204180722
 
 
УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
www.bijuta-aksesoari.com
 
 
 
www.bijuta-aksesoari.com е уеб-сайт, който представя възможности за закупуване на продукти онлайн.
Сайтът предлага оферти за стоки на различни производители и вносители.
Настоящите общи условия информират потребителя за начина и правилата за ползване на сайта www.asa-accessories.com
Всеки посетител е обвързан от правилата на настоящите общи условия по време на използване на уеб-сайта и пазаруване от него. 
Използването на сайта и пазаруването от него означава, че Вие сте съгласни и приемате условията за ползването на сайта.
  ..........................................................
 
1. ПОРЪЧКА:
Представената информация и снимков материал oтносно предлаганите стоки и услуги се предоставят от съответния производител или доставчик.
www.bijuta-aksesoari.com не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
Поръчването от сайта www.bijuta-aksesoari.com представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и www.bijuta-aksesoari.com
При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.
Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.bijuta-aksesoari.com със задължението за изпълнение на доставката.
 
 ..........................................................
 
2. ДОСТАВКА:
Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес или офис на Еконт.
Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
Поръчаната от клиента стока се доставя до 1-2-3 работни дни или ако има изрично уговорено друго времево време за доставка между продавача и купувача. Доставката е до посочения от клиента адрес или офис на Еконт, при условие, че адресът е посочен правилно и е валиден.
Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида и и ползвания транспорт за доставка.
Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и www.bijuta-aksesoari.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването и от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
Пратките се изпращат с опция „Преглед“ или „Преглед и тест“ преди да се заплати стойността им. В случай на нараняване или счупване това трябва да се установи пред  служителя на Еконт Експрес още преди да бъде заплатен  продукта.
Продавачът не носи отговорност, ако пратката е счупена или наранена без това да бъде установено пред служителя на Еконт Експрес при получаването и.
Претенции за некомплектованост на артикула се обслужват само в момента на неговото получаване. 
 
 ..........................................................
 
3. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА:
 
Клиентът поръчал стока от сайта www.bijuta-aksesoari.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
-Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
-Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
-Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на www.bijuta-aksesoari.com ;
-При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането и и възстановяване на платеният наложен платеж от него в следните случаи:
-Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
-В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
 
 ..........................................................
 
4. РЕКЛАМАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ КАКТО СЛЕДВА:
 
4.1 В 14-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.
4.2 Транспортните разходи са за сметка на клиента.
4.3 Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 72 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
 
..........................................................
 
5.ВРЪЩАНЕ:
 
5.1 Продукт закупен от сайта www.bijuta-aksesoari.com може да бъде върнат до 14 дни след получаването му, съгласно чл.55,ал.1 от закона за защита на потребителите(ЗЗП). Същият, трябва да бъде в цялостна опаковка, без нарушаване на целостта на опаковката и следи от употреба. Крайният срок завръщане се смята спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок от датата на която клиента е получил стоката.
 
 
5.2 Когато решите да върнете стока закупена от сайта www.bijuta-aksesoari.com, трябва да се свържете с нас на и-мейл asa.fashion@mail.bg като ни посочите номера на товарителницата /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината на връщане. Като с настоящето писмо ни уведомите че се отказвате от сключеният от нас договор за покупка на следните стоки
.......................................................... /давате описание на продукта закупен от вас / и посочвате кога стоката е получена.
"Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
 
...................                                                                             ..................................
/Дата/ ... "                                                                                                            
Срокът за връщане е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 
-В случай на връщане на стока и на изплатената от него сума, клиента трябва да ни изпрати "разписка за прием на паричен превод", която е получил при получаването на пратката и която играе ролята на касов бон. За направеното от клиента плащане куриерска фирма Еконт Експрес издава разписка за  пощенски паричен превод на стойността на платената от вас сума. Тази разписка е законов признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.
 
-Клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в 10 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него на имейл asa.fashion
 
-Връщането на стоката трябва да е чрез куриерска фирма Еконт Експрес. Разходите за връщане на стоката, както и разходите за получаване се заплащат от потребителя и няма да бъдат възстановени.Стойността на продукта се изплаща по банков  път, след като ни изпратите IBAN и BIC на вашата банкова сметка.
 
-Сумата на стойността на върнатите продукти - без  сумата за куриерските такси, която сте заплатили, ще ви бъде изплатена по банков път не по-късно от 10 дни.
 
-При желание за връщане на стока, тя трябва да бъде изпратена / доставена до:
гр.София
офис на Еконт Експрес: Илиенци-1ва база
получател: Албена Андонова
телефон за връзка: 0988824039
5.3 Случай в които не се позволява връщане на стока:
-Ако не са изпълнени указанията в точка 5.2 и 5.3 
-Ако върнете продукт/ти които са повредени или променени от вас след момента на получаване.
 
Сайта www.bijuta-aksesoari.com спазвайки „Закона за защита на потребителите“(ЗЗП) запазва правото да откаже връщане на продукт.
 
..........................................................
 
6. ПОДМЯНА НА ПРОДУКТ:
 
6.1 Продукт закупен от  www.bijuta-aksesoari.com може да бъде заменен до 14 дни след получаването му. Продукта, за да може да се подмени трябва да бъде в цялостна опаковка, да не е носен, да не е използван. По него не трябва да има видими белези от използване, като аромати, петна, драскотини, захабяване, дефекти причинени от неправилното му използване.
 
6.2 Какво трябва да направите, за да подмените продукта:
-Преди да предприемете подмяна на продукт, трябва да се свържете с нас чрез и-мейл asa.fashion@mail.bg и да ни известите за своето решение. Може да подмените продукта с друг продукт от същият вид, но в различен цвят или размер /ако има такива/ или с друг артикул от друг вид, но на същата продажна цена или по-голяма, като разликата в сумата трябва да доплатите при подмяната с наложен платеж. Разходите по доставката са за ваша сметка. 
-След като получим върнатия продукт и се уверим, че са спазени всички указания в срок от 1 до 10 календарни дни продуктът който сте избрали за подмяна ще ви бъде изпратен, като преди това ще бъдете уведомени за това. Разходите по доставките се поемат от клиента.
 
6.3 Случай при които не се позволява да се подмени продукт:
-Ако не са изпълнени всички условия от точка 5.1 и 5.2 и 6.1 и 6.2
-Ако искате да подмените продукт/и изпратени с наложен платеж или доставка за наша сметка.
-Ако искате да подмените продукт/и и ги изпратите с друга куриерска фирма.
 
..........................................................
 
7. ГАРАНЦИИ:
 
7.1 Продавачът Албена  Андонова-АСА ЕООД предлага стоките с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на производителя или официалният дистрибутор на стоката. Изключение правят някой категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранции. Гаранционните сертификати ще се изпращат на клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт. В случай, че купувачът не ни уведоми за липсата на гаранционен сертификат в рамките на четиридесет и осем часа /48 часа/ от получаването на стоката на и-мейл asa.fashion, ще се счита че такъв е предоставен от продавача.
За продуктите, изискващи монтаж е задължително той да бъде извършен от оторизиран сервиз. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен монтаж или ремонт в неоторизиран център или неоторизирано лице.
 
7.2 Гаранцията не покрива никой от следните случай:
- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага,течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите гаранции) , използването на продукта по начин различен от описания в указанието за употреба.
-Повреди причинени от токов удар или работа с нестандартна захранваща мрежа.
-Ремонт извършен от неоторизиран сервизен център или неоторизирано лице.
-При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
 
..........................................................
 
8. ДЕФЕКТЕН  ПРОДУКТ:
 
В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиента трябва да се свърже с нас чрез и-мейл asa.fashion@mail.bg, като задължително остави телефон за контакт и и-мейл за кореспонденция. 
 
..........................................................
9.ОЩЕ УСЛОВИЯ:
 
9.1 Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта  www.bijuta-aksesoari.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 
9.2 Потребителите на сайта www.bijuta-aksesoari.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на www.bijuta-aksesoari.com . Правата върху цялото съдържание на нашия сайт като снимков материал, модели, статии, както и др. са собственост на сайта. При копирането и използването им за цели извън обичайната дейност на сайта и неговото оптимизиране ще се прилага Закона за авторското право и сродните му права - чл.93е, ал. 3 във вр. с чл. 94.
 
9.3 Потребителите на сайта www.bijuta-aksesoari.com нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта www.bijuta-aksesoari.com .
 
9.4 Потребителите нямат право да претоварват сайта www.bijuta-aksesoari.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).
 
9.5 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на www.bijuta-aksesoari.com
 
9.6 Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 
9.7 Сайта си запазва правото да променя дизайна на сайта, което включва преместване, изтриване, променяне и добавяне на нови елементи към него.
 
9.8 Сайта си запазва правото във всеки един момент да актуализира променяйки тези условия и те стават валидни в момента на тяхното публикуване.
 
 ..........................................................
 
ЗА ВРЪЗКА С НАС:
АЛБЕНА АНДОНОВА-АСА ЕООД
ЕИК/ПИК 204180722
телефон: 0988824039
и-мейл: asa.fashion@mail.bg
ОФИС:
гр. София, Връбница-2, бл.637